Bytové domy

 rugen - PrahaBYTOVKYContraduct sro

LK BOX stavebná novinka spojuje  pri výstavbe nájomných bytov výhody využitia moderných postupov a zavedených stavebných materiálov.   

Súčasné stavebné systémy sú založené na celoplošnom využívaní jedného druhu materiálu. Jedná sa o technologicky výhodné riešenie, ale oproti nášmu systému je väčšinou ekonomicky nehospodárne a neschopné zaistiť vo stavbe príjemnú vnútornú klímu.

1)           LK BOX odstraňuje závislosť výstavby na klimatických podmienkach – zrýchľuje výstavbu, znižuje počet montážnych pracovníkov

2)           odstraňuje nevyhnutné technologické prestávky, presúva výrobu zo staveniska do výrobných priestorov –vyššia kvalita prevedenia, výhodnejšia previazanosť profesií

3)           každý modul LK BOX a jeho súčasť má presne určenú funkciu, dochádza k úspore materiálu, hmotnosti, vyššej tuhosti konštrukcie – významné zníženie nákladov na prepravu a výstavbu

4)           modulový systém LK BOX umožňuje premenlivé výšky podlaží, výhodnejšie využitie obostavaného priestoru -znižuje náklady na užívanie

5)             rôzne tvary buniek, ktoré je možné zostaviť, umožňujú širokou škálu dispozičných riešení -zjednodušuje projektovanie stavieb

 

10501606_1494814577454117_6326835972395480734_nP1020891DPS Rtyně3cropped-Rtyne.jpg