Environmentálne záťaže a nakladanie s odpadmi

Activists fix a 70×200 meter banner reading „STOP“ on a toxic-waste dump at Almasfuzito, a site formerly used as a reservoir for red sludge; a few days before the first anniversary of the Kolontár Red Sludge Flood disaster. They are protesting at the unsecure nature of the dump, which is placed right on the floodplain of the river Danube.
Žiar nad Hronom odkalisko hlinikáreò Kalové pole pri žiarskej hlinikárni patrí k najväèším slovenským skládkam. Pripomína obrovský bazén, naplnený silne alkalickou vodou. Sanácia skládky má zabráni, aby v prípade intenzívnej zrážkovej èinnosti voda vytiekla do okolia. Archív