Popolčeky a skládkovanie

Popolček

beton-s-vysokym-obsahom-popolceka_html_m12a1b6a

 

Odkalisko Žilina

 

ZT ULOZISKO

Červená hrozba v Maďarsku

P29365f89_kal

thumb

 

ŽŽiar nad Hronom

Žiar nad Hronom odkalisko hlinikáreò Kalové pole pri žiarskej hlinikárni patrí k najväèším slovenským skládkam. Pripomína obrovský bazén, naplnený silne alkalickou vodou. Sanácia skládky má zabráni, aby v prípade intenzívnej zrážkovej èinnosti voda vytiekla do okolia. Archív
-odkalisko hlinikáreň Kalové pole pri Žžiarskej hlinikárni patrí k najvä蹚ím slovenským skládkam. Pripomína obrovský bazén, naplnený silne alkalickou vodou. Sanácia skládky má zabrániť, aby v prípade intenzívnej zrᾞkovej činnosti voda vytiekla do okolia. Archív