Technologické riešenia

 

Ponúkame ucelený systém na riešenie otázok o problémoch s odprachmi a popolčekmi. Uvedený systém môže byť vyhotovený v mobilnom a stacionárnom prevedení.
V uvedenom rozsahu činnosti spočíva princíp nášho systémového riešenia zmeny skládkovania, čo prináša nevyčísliteľné úspory v environmentálnej oblasti pri výrobe elektrickej energie spaľovaním fosílnych palív, pri ktorej vedľajší energetický produkt /VEP/.

 

technologia transport Dsc07240 technologie karuselová mmar-system 305 302 243 cutting_machine mixingLab tech