Stavebné prípravy – bazény

img_20150413_161434035 img_20150617_115650779 img_20150422_114830727 img_20150422_121735474 img_20150422_122928092 img_20150506_173412512  img_20151021_140129858 IMG_20141016_14345682120161105_124649 20161105_140739

POSTUP stavebnej prípravy pre bazén :

 

1.Zameranie
2. Prípravné zemné práce
výkop
príprava na odvodnenie
možnosť umiestnenia šachty filtrácie
možnosť umiestnenia šachty protiprúdu

3. Vyrovnanie dna výkopu
štrk alebo KAMEŇ štěrk nebo kámen
Odvodnenie základovej dosky
inštalácia drenážneho potrubia uloženie drenážneho kompletu vrátane odvodňovacieho potrubia
príprava a inštalácia odvodňovacieho potrubia – samospádom

4.Vyrovnanie dna výkopu štrkovou drťou

5.Armovanie dna výkopu KARI sieťami

6. Betonáž dna
dodržanie maximálnej roviny základovej dosky
výška základovej dosky je závislá od výšky bazén

7. V prípade prelivového bazénu zameranie a úprava dna niveláciou   – + 2mm

8. Príprava základovej dosky a bazénového skeletu
umiestnenie izolácie dna (geotextília, extrudovaný polystyrén) – podľa objednávky
umiestnenie izolácie bokov bazénového skeletu – podla typu bazenu

9.Práce osadenia bazénu  – ALBIXON

10.Príprava bazénu na vymurovanie
Rozopretie skeletu – aretácia

11.Postupné vymurovanie oporného múru
zasypanie priestoru suchým betónom
zasypanie zvyšného priestoru zeminou

Ďalšie etapy podľa dohody :

12. Zhotovenie podkladovej dosky pre budúcu dlažbu

13. Príprava terénu pre vrchnú dosku

14. Zhotovenie podkladovej dosky pod dlažbu

15. Zastrešenie

Konečná úprava okolia – záhradné práce

Realizácie :

 

IMG_20150518_165933134 IMG_20141024_134453980

IMG_20150506_173419269 IMG_20150513_081603363  IMG_20150611_134550934 20161122_160314