SYSTEM LK Box

LK BOX stavebná novinka spojuje  pri výstavbe nájomných bytov výhody využitia moderných postupov a zavedených stavebných materiálov.   

1795540_1495863767349198_3831725229177588322_n

LK BOX stavebná novinka spojuje  pri výstavbe nájomných bytov výhody využitia moderných postupov a zavedených stavebných materiálov.    Jedná sa o technologicky výhodné riešenie, ekonomicky výhodné schopné zaistiť v stavbe príjemnú vnútornú klímu. Súčasné stavebné systémy sú založené na celoplošnom využívaní jedného druhu materiálu. Jedná sa o technologicky výhodné riešenie, ale oproti nášmu systému je väčšinou ekonomicky nehospodárne a neschopné zaistiť vo stavbe príjemnú vnútornú klímu.

Náš stavebný systém odstraňuje závislosť výstavby na klimatických podmienkach a zrýchľuje výstavbu, znižuje počet montážnych pracovníkov, odstraňuje nevyhnutné technologické prestávky, presúva výrobu zo staveniska do výrobných priestorov. Zabezpečuje vyššiu kvalitu prevedenia, výhodnejšiu previazanosť profesií, tuhosť konštrukcie, čo významne znižuje náklady na prepravu a výstavbu a výhodnejšie využitie obostavaného priestoru čo znižuje náklady na užívanie, má širokú škálu dispozičných riešení, čo značne zjednodušuje projektovanie stavieb

Rtyne logo

Prednosti systému : – Rýchlosť – Cena – Nezávislosť na klimatických podmienkach – Minimum pracovných operácií –Minimum pracovníkov – Možnosť typizovaných riešení –Okamžite použiteľné pre ďalšie postupy

1)           LK BOX odstraňuje závislosť výstavby na klimatických podmienkach – zrýchľuje výstavbu, znižuje počet montážnych pracovníkov

2)           odstraňuje nevyhnutné technologické prestávky, presúva výrobu zo staveniska do výrobných priestorov –vyššia kvalita prevedenia, výhodnejšia previazanosť profesií

3)           každý modul LK BOX a jeho súčasť má presne určenú funkciu, dochádza k úspore materiálu, hmotnosti, vyššej tuhosti konštrukcie – významné zníženie nákladov na prepravu a výstavbu

4)           modulový systém LK BOX umožňuje premenlivé výšky podlaží, výhodnejšie využitie obostavaného priestoru -znižuje náklady na užívanie

5)             rôzne tvary buniek, ktoré je možné zostaviť, umožňujú širokou škálu dispozičných riešení -zjednodušuje projektovanie stavieb

LK BOX PHA 1LK BOX PHA 4LK BOX PHA 3LK BOX PHA 2

hutný betonhutný betón

Fotografie-0139 Fotografie-0137DSC02357 Fotografie-0301DPS Rtyně3  P1020891